Wie zijn we

Marieke Hansté

Marieke Hansté (1978) is eigenaresse van het Werkatelier in Hezingen (gemeente Tubbergen). Het Werkatelier is een innovatieve, sociale onderneming waar mensen mét en mensen zonder een beperking naast elkaar werken. Medewerkers worden aangemeld voor re-integratietrajecten, 2e spoor trajecten of voor een zorgtraject via de WMO. Het Werkatelier werkt voor alle 14 Twentse Gemeenten. Daarnaast is het Werkatelier gespecialiseerd in de “hands-on” ontwikkeling van succesvolle participatietrajecten waarin mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt in participeren.

Rik Hoogenberg

Rik Hoogenberg (1959) is oprichter van meerdere internationaal opererende ICT-bedrijven gespecialiseerd in het automatiseren van processen en het vereenvoudigen van complexiteit. Rik is sterk methodologisch onderlegd, resultaatgericht en heeft veel kennis van het optimaliseren van ogenschijnlijke complexe processen en kosten efficiënt werken.

Jolanda Kemna

Jolanda Kemna (1972) is eigenaresse van Subsidiebureau Twente, is LEADER coördinator Achterhoek en heeft veel ervaring met subsidietrajecten, fondswerving en overheidsfinanciën in het algemeen. Jolanda heeft een groot netwerk binnen de regionale overheid en is sterk in het verbinden van overheid en samenleving aan elkaar. Hierbij gebruikt ze de bottom-up aanpak waarbij initiatief voor verandering start bij inwoners en organisaties.   

Rob Tijkorte

Rob Tijkorte (1991) komt uit de uitzendbranche en werkt als projectmanager binnen Hoi Services. Hij is resultaatgericht en het ontwikkelen en verbeteren van processen staan bij hem hoog in het vaandel. Zijn werkstijl is recht-toe-recht-aan vanuit een realistisch oogpunt. Rob heeft ervaring met het aansturen van verschillende partijen om een gezamenlijk doel na te streven.

Samen hebben we een sterke drive om de wereld een klein beetje mooier te maken. Zorgen dat iedereen kan meedoen in onze samenleving op de meeste efficiënte manier mogelijk!