Wij ondersteunen organisaties met innovatieve, kostenefficiënte diensten voor kwetsbare groepen

background-image

Als autoriteit en dé partner op het gebied van innovatieve concepten voor algemene voorliggende voorzieningen, ondersteunen wij organisaties bij het georganiseerd inzetten van diensten en middelen voor kwetsbare groepen. Met als doel maatschappelijke waarde te creëren en kosten te verlagen. Dit realiseren we door het ontwikkelen en beheerst implementeren van innovatieve concepten.

In een wereld waar kwetsbare doelgroepen als bijvoorbeeld Wmo- en jeugdzorgcliënten uitzien naar kwalitatieve aandacht, staat het sociaal domein voor uitdagende tijden. En het ziet er naar uit dat deze uitdagende tijden nog wel even zullen aanhouden.

Stijgende kosten en lange wachtlijsten dagen gemeenten uit om vernieuwend te denken. Is het niet tijd om te omarmen wat werkt? Wij zijn dat in ieder geval wel van mening! En wat zien we? Gemeenten en instanties die openstaan voor het toepassen van nieuwe innovatieve concepten maken serieuze impact op de uitdagingen van vandaag!  

Hoi Services biedt al een aantal jaar nieuwe innovatieve concepten aan binnen het sociaal domein en we zijn inmiddels actief binnen 20+ gemeenten. De kracht van deze eigen en innovatieve concepten is dat ze de kwaliteit van zorg verhogen en tegelijkertijd kostenefficiënt zijn.

Samen creëren we met gemeenten en instanties een toekomst waarin aandacht geen luxe is, maar een standaard voor iedere cliënt op een manier dat kosten efficiënt is en waar alle potentie benut wordt!

Door actief samen te werken binnen gevestigde netwerken met gemeenten, specialisten en lokale leer-werk-bedrijven, onderscheidt Hoi Services zich in het realiseren van baanbrekende concepten. We hebben bewezen succes te boeken in 20+ gemeenten waar wij altijd nauw samenwerken met lokale partners. Voor ons is innovatie geen abstract begrip; het is een concreet pad naar een betere toekomst, gevormd door onze sterke verbinding met de uitdagingen binnen het sociaal domein, de doelgroep en gemeenten.

Voor kwetsbare doelgroepen
Maatschappelijke kosten verlagen
Vanuit een integrale visie
Met een beheerste en transparante werkwijze

(Junior) Business Controller

Weet jij alle cijfers weer netjes op de rij te krijgen? Dan zoeken wij jou! Binnen Hoi Services zijn we op zoek naar een (junior) business controller voor ons bedrijf. Je zorgt voor de financiële stuur- en verantwoordingsinformatie en bent verantwoordelijk voor rapportages, analyses en aanbevelingen om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Je komt te werken in een klein team, maar heb je veel contacten met diverse vestigingen in heel Nederland. Hiervoor verzorg je projectmatig de kwaliteit en bewaak je de resultaten. Je bent hiervoor de spin in het web. Je stelt kritische vragen en gaat een discussie niet uit de weg. Je bent een belangrijke speler in het team.

Expliciteren van kennis en ervaring

Hoi Services heeft alle competenties en de benodigde ervaring in huis om met innovatieve concepten maatschappelijke problemen op te lossen. Deze kennis en ervaringen zijn vastgelegd in standaarden, templates en blauwdrukken.

Creëren van toegevoegde waarde

We willen maatschappelijke waarde creëren voor de kwetsbare doelgroepen die anders buiten de boot vallen. Dit anderzijds doen tegen lagere maatschappelijke kosten.

Beheersing en controle

Door de door ons opgedane kennis en ervaringen worden gemeenten volledig ontzorgt bij het plannen en implementeren van soms complexe projecten.