Over Hoi Services

fullscreen-image

Hoi Services ontwikkelt diensten in het sociale domein die

  • Maatschappelijke waarde toevoegen. 
  • Tegelijkertijd leiden tot lagere kosten. 

We werken altijd oplossings- en resultaatgericht en hanteren een methodische en gestandaardiseerde aanpak waarbij we al veel templates en voorbeelden meenemen. 

Contact opnemen

Voor kwetsbare doelgroepen

Maatschappelijke kosten verlagen

Vanuit een integrale visie

Met een beheerste en transparante werkwijze

Onze missie

Het is onze missie om te innoveren in het sociale domein en deze innovaties te vertalen naar concrete oplossingen met een aantoonbare en meetbare businesscase. De oplossingen implementeren en realiseren we vervolgens beheerst en voorspelbaar. Hieruit zal blijken dat onze businesscase geen loze belofte op papier is. We realiseren wat we beloven.

We focussen ons op de kwetsbare groepen in onze samenleving en willen deze op een betekenisvolle manier bij de samenleving betrekken en daarmee de kwaliteit van hun leven verbeteren. 

Onze werkwijze

De ontwikkeling van nieuwe en innovatieve concepten gaat altijd samen met een aantoonbare businesscase voor de gemeentelijke budgethouders. De concepten die we ontwikkelen zien er daarnaast niet alleen goed uit op papier maar maken ook in de praktijk hun beloftes waar. Dit borgen we door tijdens de operationele uitvoering te zorgen voor begeleiding, audits en tevredenheidsonderzoeken. Dit vormt de basis voor monitoring en het aanbrengen van verbeteringen. We willen gemeenten volledig ontzorgen. Door onze aanpak kunnen we de afgesproken kwaliteit en opbrengsten voor de gemeenten gedurende de uitvoering continu en aantoonbaar borgen. 

None

 

We verbinden (lokale) overheden, specialisten en soms mensen uit andere branches en disciplines om oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken. Door met verschillende mensen om de tafel te gaan brengen we kennis uit verschillende disciplines samen. Zo kunnen we de vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken benaderen. Hierdoor komen we tot innovatieve oplossingen binnen het sociaal domein waarin de kwaliteit van leven van kwetsbare groepen centraal staat. 

Innoveren bij Hoi Services houdt niet op bij een concept op papier. We signaleren een probleem en pakken dit op, vervolgens analyseren we het probleem en komen we met mogelijke oplossingen. De beste oplossing werken we uit, standaardiseren we en implementeren we tenslotte bij gemeenten. We stoppen dus niet na het bedenken van innovatieve oplossingen. We standaardiseren de oplossingen tot een kant-en-klare oplossing die we beheerst en efficiënt ‘out-of-the-box’ bij gemeenten implementeren. Op deze manier worden onze oplossingen snel en kwalitatief hoogwaardig geïmplementeerd. 

Bent u benieuwd naar onze aantoonbare en meetbare businesscase?