Partners

Partners

Wanneer we het WaST-concept in een gemeente implementeren dan werken we voor de daadwerkelijke uitvoering graag samen met lokale partners. We kiezen hierbij doelbewust voor lokale, sociaal-maatschappelijke bedrijven (leer-werkbedrijven) die ervaring hebben in het begeleiden en ontwikkelen van mensen met een (lange) afstand tot de arbeidsmarkt. Door de ervaring van lokale leer-werkbedrijven en hun bekendheid in de gemeente wordt de afstand tot de doelgroep een stuk kleiner en zal het voor Wmo-cliënten en voor potentiële medewerkers vertrouwd aanvoelen.

Voor veel van onze lokale partners levert het WaST concept een interessante en rendabele extra activiteit op.

Het is voor ons belangrijk dat dit voor de lokale partner goed in te passen is in haar huidige bedrijfsvoering.

Lees meer
Over het WaST-concept

Het WaST-concept is al meerdere jaren operationeel. Het concept is inmiddels geoptimaliseerd, bewezen en de ‘kinderziektes’ zijn eruit. Op basis van deze bewezen aanpak hebben we het hele concept vastgelegd: de processen, de inrichting, de organisatie, marketingmateriaal etc. Ook is het implementatieplan, die we evenals het handboek operatie al herhaaldelijk bij andere lokale partners hebben toegepast, al volledig uitgewerkt. Hierdoor kunnen we ons lokale partners volledig ontzorgen.

Het complete concept bieden we gemeenten aan waarbij Hoi Services fungeert als hoofdaannemer naar de gemeente. Vervolgens gaan we een (onderaannemings)overeenkomst aan met een lokale partner. Na een uitgebreide training neemt de partner het operationele gedeelte voor zijn/haar rekening en Hoi Services bewaakt de uitvoering en het verloop. 

Waarom Hoi Services

Handboek Operatie
Voordat de WaST-locatie 'live' gaat trainen we het personeel van de lokale partner. Dit doen we aan de hand van het Handboek Operatie. Alles was de locatie moet weten over het concept staat in het handboek van ca. 125 pagina’s beschreven. Van bewezen succesvolle blauwdrukken voor de organisatie en de processen tot de werkinstructies en kwaliteitsborging. Het Handboek Operatie wordt na de training ook overhandigd aan de partner en kan als naslagwerk gebruikt worden. 

De implementatie, Tijdens de implementatie levert Hoi Services het volgende:

 • Projectmanagement;
 • Training voor management en medewerkers op locatie;
 • Basisinrichting: professionele machines (incl. onderhoudscontract), hulpmiddelen voor het wassen, drogen, strijken, labelen en de interne logistiek;
 • Ondersteuning voor de locatie bij de inrichting van de ruimte en werkprocessen, werkinstructies, werving etc;
 • Wervingstekst voor medewerkers;
 • Template wervingsplan voor Wmo-cliënten;
 • Marketingmiddelen.

Alle bovenstaande elementen (behalve de marketingmiddelen) zijn voor rekening van Hoi Services en worden niet bij de lokale partner in rekening gebracht.

None

Tijdens de implementatie levert de partner het volgende:

 • Een voorbereide ruimte volgens aanwijzingen van Hoi Services voor de was- en strijkruimte. Dit houdt in een ruimte van circa 50 tot 100 m2 inclusief aansluitingen voor gas, water en krachtstroom, afvoer naar de riolering en een goed schoon te houden vloer; 
 • Medewerkers voor de training;
 • Management en eventuele andere capaciteit voor de implementatie;
 • Specifiek voor de locatie gewenste aanpassingen m.b.t. de marketingmiddelen.

Bovenstaande elementen zijn voor rekening van de locatie en worden niet door Hoi Services vergoed. 

De operatie
Gedurende de operatie van het concept zorgt de partner voor:

 • Een juiste uitvoering van het was- en strijk proces conform de richtlijnen van Hoi Services;
 • Gas, water, elektra en chemicaliën;
 • Het transport van de was van en naar cliënten;
 • Adequate communicatie naar Wmo-cliënten waarbij de partner verplicht gebruik maakt van het marketingpakket van Hoi Services;
 • Reguliere rapportages;
Over het WaST-concept

Personele bezetting
Op een WaST-locatie kunnen we mensen met een (lange) afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam en zinvol aan het werk helpen. Dit kunnen mensen zijn vanuit de bijstand of een andere uitkeringssituatie, mensen met een arbeidsbeperking of bijvoorbeeld met een Wajong-uitkering. Voor sommige medewerkers is het mogelijk om uiteindelijk door te stromen naar regulier werk. 

Verdienmodel
Voor de partners van WaST is er sprake van een gecombineerd verdienmodel:

 1. Verdienmodel voor het wassen en strijken.
 2. Verdienmodel voor gecombineerde leer-werktrajecten en bijvoorbeeld dagbesteding voor deelnemers.

Wilt u meer weten over het verdienmodel en hiervan ook voorbeelden zien? Neem dan contact op met Rik via r.hoogenberg@hoiservices.com

Bent u geïnteresseerd in een samenwerking? Neem dan contact met ons op.