Implementatie en operatie

Implementatie en operatie

Hoi Services heeft het WaST-concept verregaand gestandaardiseerd. Dit betekent dat heel veel informatie – van het concept en de processen tot het communicatiemateriaal – uitgebreid is vastgelegd. Ook is de aanpak vastgelegd in standaard templates en voorbeelden. Wanneer een gemeente interesse heeft in het concept pakken we het project in fasen op.

Tijdens het hele project ontzorgen we de gemeente zoveel als mogelijk. We werken op basis van een uitgewerkte weekplanning en aan de hand van concrete mijlpalen. Ook leggen we besluiten en acties vast en monitoren we dit. Wekelijks vindt er overleg plaats met het projectteam om de actielijst door te spreken De weekplanning is essentieel voor een succesvolle uitvoer van het WaST-concept en we streven er altijd naar om ons strak aan deze planning te houden. 

Implementatiefase

We starten een project altijd met de implementatiefase. Deze fase bestaat uit twee subfasen: het Plan van Aanpak en de Projectuitvoering.

Fase 1

Plan van aanpak

FASE 1: Plan van aanpak 

We beginnen met het Plan van Aanpak; dit plan is tweedelig:

  • Transitieplan: hoe ondersteunen we de gemeente bij het omzetten van de maatwerkvoorziening naar een algemene voorziening? We werken de financiële businesscase uit. Ook het communicatieplan werken we in het transitieplan uit, dit doen we op basis van factor C. Dit is een speciale leidraad binnen de overheid die o.a. gemeenten hanteren om strategisch aan de slag te gaan met communicatie. Daarnaast hebben we alle relevante wetgeving en jurisprudentie paraat.
  • Implementatieplan: hoe rollen we het concept uit op de locatie in uw gemeente en hoe zorgen we dat de lokale partner gereed is voor de uitvoering van WaST? We nemen onze standaard templates mee en passen deze aan de specifieke locatie aan.

Hoewel we overal vaste templates voor hebben kijken we per gemeente of er aanpassingen gewenst zijn. en of dit bijvoorbeeld wettelijk ook mogelijk is. Het plan van aanpak maken we altijd in samenspraak met de gemeente. 

None

FASE 2: Uitvoering plan van aanpak

Na het accorderen van het plan van aanpak is het tijd voor de uitvoering van het transitieplan en implementatieplan.

De uitvoeringsfase levert de volgende resultaten op:

    • De ‘kant-en-klare’ fabriek is neergezet op de locatie (machines, inventaris etc.);
    • De website staat online;
    • Alle communicatiemiddelen (zoals brochures) zijn gedrukt en verspreid; 
    • De partner en het personeel is getraind aan de hand van het Handboek Operatie.    
    • De Wmo-consulenten, P-wet consulenten en alle externe stakeholders (zoals
      bijvoorbeeld thuiszorgorganisaties) zijn geïnformeerd    
    • Het "(her)indicatie" proces is gestart.;

 

Operationele fase

In de operationele fase gaat de locatie daadwerkelijk van start. Als naslagwerk van de training wordt het Handboek Operatie (ca. 125 pagina’s) overhandigd aan de partner. Alles wat de lokale partner moet weten en waar ze in is getraind is hierin vastgelegd. Van bewezen succesvolle blauwdrukken voor de organisatie en de processen tot de werkinstructies en kwaliteitsborging. Hoi Services levert de volledige infrastructuur voor de operatie en een voorinvestering vanuit de gemeente is dan ook niet nodig. 

Wilt u meer weten over de implementatie en operatie?