Wie zijn we

fullscreen-image

Wie zijn we?

De oprichters van Hoi Services zijn Rik Hoogenberg en Marieke Hansté. Het bedrijf is in 2020 ontstaan vanuit een burgerinitiatief met als doel een betere wereld voor kwetsbare groepen en een positieve opbrengst voor de samenleving te creëren. Het succes van dit initiatief was andere gemeenten ook niet ontgaan en hiermee de aanleiding om het WaST-concept landelijk uit te rollen. Om dit mogelijk te maken hebben we Hoi Services opgericht.

Samen hebben we een sterke drive om de wereld veel mooier te maken en daarom dragen we graag een (klein) steentje bij. We zorgen ervoor dat iedereen kan meedoen in onze samenleving, waarbij we tegelijkertijd de maatschappelijke kosten reduceren.

Marieke Hansté

Marieke Hansté

Marieke Hansté (1978) heeft ervaring met het opzetten en leiden van innovatieve en sociale ondernemingen waar mensen mét en zonder een beperking naast elkaar werken. Zo heeft ze ervaring met re-integratietrajecten, 2e spoortrajecten en zorgtrajecten via de Wmo. Daarnaast is Marieke gespecialiseerd in de ontwikkeling van succesvolle participatietrajecten in de praktijk waar mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt aan deel kunnen nemen. Marieke zet zich graag in op mensniveau om de kwetsbare doelgroepen te helpen en te ontwikkelen zodat ze deel kunnen nemen aan de maatschappij.

Rik Hoogenberg

Rik Hoogenberg

Rik Hoogenberg (1959) is oprichter van meerdere internationaal opererende ICT-bedrijven en gespecialiseerd in het automatiseren van processen en het vereenvoudigen van complexiteit. Rik is sterk methodologisch onderlegd, resultaatgericht en heeft veel kennis van het optimaliseren van complexe processen en kostenefficiënt werken. Rik vindt dat er in onze samenleving dingen anders moeten maar ook kúnnen. Hij vindt het belangrijk dat de kwetsbare groepen ook mee kunnen doen en zet zich daarnaast in om de daarbij komende kosten voor gemeenten acceptabel te houden. 

Joyce Groener-Grunder

Joyce Groener-Grunder

Joyce Groener-Grunder komt graag in contact met mensen en gaat graag het gesprek aan. Daarnaast vindt ze het leuk om haar creatieve ideeën om te zetten in daadwerkelijke plannen. Joyce draagt graag haar steentje bij aan een samenleving waarin iedereen zich op zijn plek voelt. 

Wilt u ook een WaST vestiging in uw gemeente?